بیمه های طرف قرار داد مشاهده بیمه ها
بیمه البرز
بيمه sos (كمك رسان)
بیمه دی
بیمه دانا
بيمه ميهن
بانك توسعه صادرات ايران
بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح
بيمه نوين
بیمه ایران
بیمه بانك سپه
بيمه آرمان
بيمه رازي
برنامه كلينيك ها برنامه کلینک ها
روز نام پزشک ( کلینیک درد ) زمان
دوشنبه
دکتر مریم ظفرقندی
10-12
روز نام پزشک ( شنوايي سنجي ) زمان
يك شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
آزاده ابراهيمي
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
9:30-10:30
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.